FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

२०७६।०७७ को निति तथा कार्यक्रम र बजेट

७६/७७ 02/04/2020 - 15:37 PDF icon २०७६।०७७ को निति तथा कार्यक्रम र बजेट

आर्थिक बर्ष २०७६।०७७ को रातो किताब (Final Red Bood)

७६/७७ 01/30/2020 - 16:34 PDF icon आर्थिक बर्ष २०७६।०७७ को रातो किताब (Final Red Bood)

आर्थिक बर्ष २०७५/७६ को रातो किताब (Final Red Book)

७५/७६ 04/11/2019 - 14:25 PDF icon Red Book final रातो किताब 2075.76.pdf

आर्थिक बर्ष २०७५/७६ को रातो किताब (Final Red Book)

७५/७६ 04/11/2019 - 14:24 PDF icon Red Book final रातो किताब 2075.76.pdf

आर्थिक बर्ष २०७५/७६ को बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम ।

७५/७६ 07/27/2018 - 13:20 PDF icon Total budget 2075 76.pdf

सायल गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७५

७५/७६ 07/20/2018 - 13:40

सायल गाउँपालिकाको अार्थिक ऐन, २०७५ (अा ब २०७५।७६काे राजश्वको दरहरु सम्बन्धी काननु )

७५/७६ 07/20/2018 - 13:37 PDF icon सायल गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन 2075.pdf

आ व २०७४।७५ को बजेट वक्तव्य

७४/७५ 01/14/2018 - 13:51 PDF icon बजेट वक्तव्य.pdf

परिपत्र तथा सूचना

सायल गाउँपालिकाबाट जारी सूचना तथा परिपत्र