FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७९/८० 07/03/2023 - 12:45 PDF icon ९. राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५.pdf
सायल गाउँपालिकाको आर्थिक विधेयक २०८० ७९/८० 07/02/2023 - 17:21 PDF icon CCI_000001.pdf
सायल गाउँपालिका विनियोजन ऐन,२०८० ७९/८० 07/02/2023 - 16:04 PDF icon विनियोजन_ऐन_2080[1].pdf
एक्साभेटर तथा अन्य मेशीनरी संचालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका (प्रथम संशोधन २०७९) ७८/७९ 06/05/2023 - 11:38 PDF icon एक्साभेटर_तथा_अन्य_मेशीनरी_संचलन_तथा_ब्यवस्थापन_निर्देशिका(प्रथम_संशोधन),२०७९[1].pdf
सायल गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ ७४/७५ 06/02/2018 - 18:30 PDF icon सायल गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४.pdf
सायल गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि ऐन,२०७४ ७४/७५ 12/26/2017 - 12:56 PDF icon १२. गाउँ_नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४.pdf
सायल गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि ऐन,२०७४ ७४/७५ 12/26/2017 - 12:56 PDF icon १२. गाउँ_नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४.pdf