FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको कार्य सम्पादन स्तर मूल्यांकन तथा नयाँ अवधिको लागी करार सम्झौता सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ ७८/७९ 12/20/2021 - 17:17 PDF icon करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको कार्य सम्पादन स्तर मूल्यांकन तथा नयाँ अवधिको लागी करार सम्झौता सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८
सम्पत्ति विवरण फाराम ७७/७८ 07/14/2021 - 13:54 PDF icon सम्पत्ति विवरण फाराम
करार सेवाका लागि दरखास्त फाराम ७५/७६ 04/19/2019 - 10:43 PDF icon darkahsta 1.pdf
उपभोक्ता समिति गठन प्रतिवेदन फाराम ( वडा कार्यालयले गाउँ कार्यपालिका कार्यालयमा पेश गर्ने प्रतिवेदनको ढाँचा ) ७५/७६ 10/31/2018 - 17:20 PDF icon upavokta samiti gathan pratibedan.pdf
उपभोक्ता समितिहरु मुल अभिलेख किताबको नमुना ७४/७५ 10/31/2018 - 17:18 PDF icon उपभोक्ता समिति मुल अभिलेख upvokta samiti Avilekh.pdf
योजना सम्झौता फारामको नमुना २०७४।७५ ७४/७५ 06/02/2018 - 18:14 PDF icon Agreement (Autosaved).pdf
दरखास्त फाराम पुरानो ७४/७५ 01/08/2018 - 17:38 PDF icon darkahsta.pdf