FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सुचना (रोजगार संयाेजक)
सिलबन्दी कोटेशन पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना
आर्थिक बर्ष २०७७।०७८ को निति तथा कार्यक्रम र बजेट
करार सेवामा कर्मचारी पदपुर्ती गर्ने सम्बन्धी सुचना (कृषि शाखा)
सेवा करार लिने सम्बन्धी सुचना ( स्वास्थ्य शाखा)
अ.हे.ब. पदको लागी कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सुचना
प्राबिधिक सहायक को नतिजा प्रकासन सम्बन्धमा
कृषकहरुका लागी जारी सन्देश (कृषि शाखा)
बिद्यालय क्षेत्र बिकास कार्यक्रम का क्रियाकालपका लागी प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सुचना (शिक्षा शाखा)
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत प्रबिधिक सहायक को लागी कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सुचना

Pages