FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

शिक्षा ईकाइको लागि घरभाडा सम्बन्धि सूचना ।
राजश्व रकम दाखिला गर्ने सम्बन्धमा । (वडा कार्यालयहरु)
सहयोगी संस्था छनोटका लागि आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि कागजात ।
आर्थिक बर्ष २०७५/७६ को बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम ।
सायल गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७५
सायल गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७५ (आ ब २०७५।७६काे राजश्वको दरहरु सम्बन्धी काननु )
सुचना प्रविधि अधिकृत(IT Officer) को अन्तिम नतिजा तथा सिफारिस
सब इन्जिनियर, कम्प्यूटर अपरेटर, अ हे व , अ न मि, भ्याक्सिनेटर र ल्याब असिस्टेण्टको अन्तिम नतिजा तथा सिफारिस
आ व २०७४।७५ को बजेट वक्तव्य
जलउपयाेग गुरुयाेजना तयारीकाे लागि प्रस्ताव पेश गर्ने बारेकाे सूचना ।

Pages